kweeksteak Aleph Farms koosjer

Opperrabijn Israël verklaart kweeksteak Aleph Farms koosjer

Geplaatst door

Eten mag volgens de wet nog niet, toch heeft de kweeksteak van Aleph Farms al de zegen gekregen van de opperrabijn van Israël.

Op het eerste gezicht en door de bril van een atheïst bekeken, leest dit wellicht als weinig betekenisvol nieuws. Toch is het een behoorlijke opsteker voor zowel het Israëlische Aleph Farms, als voor de gehele kweekvleesbranche an sich.

Niet in de laatste plaats omdat Israël nu niet erg bekend staat om zijn strikte scheiding van kerk en staat. De ‘Joodse’ staat Israël kent een religieus gezag. Het opperrabinaat is het hoogste religieuze gezag. Het heeft veel invloed op religieuze aangelegenheden die zowel burger als overheid aangaan.

Laat het koosjer verklaren van de steak van kweekvlees van Aleph Farms nu een typisch voorbeeld zijn van een dergelijke een aangelegenheid.

De verklaring zet, althans zo lezen wij het, de deur wagenwijd open voor de wettelijke goedkeuring van kweekvlees in Israël, mits het (cel)cultiveringsproces en de steak zelf veilig worden geacht uiteraard.

Er wordt inmiddels ook rekening mee gehouden dat de wettelijke goedkeuring in Israël later dit jaar volgt. Aleph Farms werkt nauw samen met Israëlische, en andere regelgevende instanties wereldwijd om zijn biefstuk van kweekvlees op meerdere plekken te mogen verkopen.

De naderende wettelijke goedkeuring is zeker niet het enige goede nieuws voor Aleph Farms. Want tegelijk vergroot deze koosjerverklaring de binnenlandse afzetmarkt aanzienlijk, gezien het feit dat driekwart van de Israëlische bevolking Joods is.

Nog breder gezien zal de uitspraak van opperrabijn David Baruch Lau niet alleen in Israël, maar binnen religieuze gemeenschappen wereldwijd nagalmen. Ongetwijfeld zal de vraag of kweekvlees naast koosjer ook halal is, prominenter op de religieuze agenda komen te staan om definitief beantwoord te worden.

Aleph Farms is naar eigen zeggen al in nauw contact met verschillende religieuze autoriteiten, waaronder moslim- en hindoe-organisaties, om de gecultiveerde steaks tevens (halal) gecertificeerd te krijgen.

Nu is het zo dat in Israël 20% en wereldwijd zelfs bijna 25% van de bevolking islamitisch is. Het hindoeïsme wordt door 15% van de wereldbevolking aangehangen. Samen zijn ze goed voor bijna 40% van de wereldbevolking, en dus van de potentiële mondiale afzetmarkt.

Vanuit commercieel perspectief niet onverstandig dus van Aleph Farms om wat te lobbyen bij deze organisaties. Maar vanuit het perspectief van wereldwijde impact die kweekvleesbedrijven samen kunnen/willen maken nog veel belangrijker.

Didier Toubia, mede-oprichter en CEO van Aleph Farms over de koosjerverklaring in een persbericht via Businesswire.com.

“This ruling is meaningful not only for Aleph Farms as a company but also for the entire cultivated meat industry. It sets a foundation for an inclusive public discourse about the intersection of tradition and innovation in our society. At Aleph, we innovate in order to provide quality nutrition to anyone, anytime, anywhere in service of people and the planet, and that includes people with different culinary traditions.

“We’re excited that more groups of diners can enjoy our products regardless of their religion, helping us to advance our inclusive vision for food security and tap into different food cultures around the world”.

De koosjerverklaring van de rabbijn kan dus verstrekkender gevolgen hebben dan ogenschijnlijk gedacht. Maar of kweekvlees ook halal verklaard wordt, is hiermee niet per se gezegd. Maar volgens vooraanstaande Islamitische geleerden is de goede interpretatie van het geschrift de Koran dat kweekvlees onder voorwaarden halal kan zijn. Kweekvlees is halal als cellen worden gebruikt van een dier dat tevens (erna) halal geslacht is/wordt. Ook mag geen dierlijk serum gebruikt worden bij het kweekproces.

En als je dit zo leest, lijkt het vooral een verhaal van waar een wil is.. Want zo moet het dus praktisch mogelijk zijn dat kweekvlees eveneens als halal bestempeld wordt. Van belang is dan vooral hoe het dier voor en/of na celafname behandeld wordt.

Nu is Aleph Farms zeker niet het enige kweekvleesbedrijf afkomstig uit Israël. En het koosjervraagstuk leeft ongetwijfeld niet alleen bij hen. Believer Meats, eveneens uit Israël, ontwikkelt cellijnen die afkomstig zijn van ritueel gedode dieren, zo blijkt. En ook bij Steakholder Foods en SuperMeat zal hierover nagedacht zijn.

De kweeksteak van Aleph Farms komt overigens van Lucy, een Black Angus koe die leeft op een fokkerij in Californië. Lucy leverde de bevruchte eicel die via een eenmalige afname diende als basis voor alle producten van Aleph Farms. Het bedrijf beweert dat het een duizelingwekkend aantal kilo’s kweekvlees van deze ene cel kan maken.

In de lezing die volgens volgens prominente Islamitische geleerden gegeven wordt, is het gecultiveerde vlees van Lucy dus halal, indien zij (pas na een lang en gelukkig leven) halal geslacht wordt.

De reikwijdte van de koosjerverklaring kan dus gezien zijn mogelijke precedentwerking voor andere geloven dan het Joodse, weleens veel groter zijn dan aanvankelijk gedacht.

[Bron: Businesswire19/01/2023]

[Image credits: Aleph Farms]

Geef een reactie