Beleggen in kweekvlees

Duurzaam beleggen in kweekvlees. Omdat je naast financieel rendement ook waarde hecht aan maatschappelijk rendement.

Van oude sok tot spaarvarken. Van bank tot beleggingsbroker. Onze manier van sparen verandert. Je geld wegzetten voor later is allang niet meer het enige doel. Waarde creëren is tegenwoordig net zo belangrijk. Waarde in geldelijke zin, maar ook zeker waarde in ideële zin.

Wil jij een graantje meepikken door te investeren in gecultiveerd vlees? Dan pik je dat graantje mooi weg bij koeien in de huidige vleesindustrie die tegennatuurlijk gevoed worden ermee! En wist je dat in kweekvlees investeren al beperkt mogelijk is? Hier leggen we uit hoe je nù al in kweekvlees beleggen kunt.

Schrijf je hier trouwens gelijk even in als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe aandelen kweekvlees die op de beurs verschijnen!

Waarom beleggen in kweekvlees?

Beleggen in kweekvlees wordt straks voor veel mensen een interessant idee. De belabberde spaarrente noopt mensen ertoe om hun geld op alternatieve wijze veilig te stellen voor later. Naast vermogensvergroting wordt vermogensbescherming steeds meer een doel van beleggen.

beleggen in kweekvlees
duurzaam beleggen in kweekvlees

En vooral duurzaam beleggen wint al jaren aan populariteit. Mensen willen op een eenvoudige manier bijdragen aan een beter milieu en aan een betere toekomst voor ons nageslacht. Duurzaam investeren in kweekvleesbedrijven sluit hier goed op aan.

Steeds meer mensen laten het traditionele vlees links liggen en gaan op zoek naar vleesvervangers. Vleesvervangers die de smaak van vlees het beste benaderen, zonder de negatieve impact op dier en milieu. Naast een toename in vegetariërs, is vooral de flexitariër sterk in opkomst. Meer dan de helft van de Nederlanders is inmiddels flexitariër.

Ondanks dat de markt voor vleesvervangers in 2020 nog slechts een kleine 4,5 procent van de totale vleesmarkt besloeg, speculeren beleggers al op het aanstaande succes van een opkomende markt voor gecultiveerd vlees.

De verwachtingen omtrent kweekvlees zijn dan ook hooggespannen. Visionairs met een dikke portemonnee zagen jaren terug al de potentie van gecultiveerd vlees. Duurzaam geproduceerd, maar absoluut ècht vlees dat voor de broodnodige ecologische verandering kan zorgen. Een ommezwaai die hard nodig is om onze samenleving draaiende te houden. Het wetenschappelijke middel om de disbalans tussen mens en natuur, met als grote boosdoener de bio-industrie, in grote mate te herstellen. En dat allemaal terwijl we ‘gewoon’ vlees (en vis) kunnen blijven eten.

Investeringen in kweekvlees tot 2023

Na de eerste investeringspioniers hebben geldschieters sinds 2016 in toenemende mate de weg naar kweekvlees gevonden. Tussen 2017 en 2020 vond jaarlijks grofweg een verdubbeling aan investeringen plaats in verschillende kweekvleesbedrijven.

Bron: IDTechEx

In 2020 is het bedrag aan investeringen meer dan vervijfvoudigd ten opzichte van het jaar daarvoor. In dat jaar is er ruim $400 miljoen geïnvesteerd in de kweekvleessector. En in 2021 zette de stijging stevig door met een totaal aan investeringen van meer dan $1,3 miljard.

In totaal is er van 2016 tot 2022 ongeveer $2 miljard aan investeringen gedaan. Hiervoor zijn 188 verschillende investeringsovereenkomsten gesloten. In totaal waren hierbij meer dan 450 unieke investeerders betrokken.

In 2022 is er in totaal $896 miljoen geïnvesteerd in de kweekvleessector, verdeeld over 77 deals met 110 unieke investeerders. Er was sprake van een lichte daling ten opzichte van 2021.

UPSIDE Foods is het kweekvleesbedrijf dat tot op heden het grootste kapitaal heeft aangetrokken. Het Amerikaanse kweekvleesbedrijf heeft sinds de oprichting in 2015 al $606 miljoen op weten te halen.

De grootste eenmalige investering in een kweekvleesbedrijf stond tot april 2022 op naam van Future Meat Technologies (inmiddels Believer Meats). In december 2021 haalde dit Israëlische kweekvleesbedrijf $347 miljoen aan investeringen op in een enkele investeringsronde.

Sinds april 2022 is het record echter in handen van UPSIDE Foods. Het Amerikaanse kweekvleesbedrijf heeft toen maar liefst $400 miljoen weten op te halen bij investeerders in een series C investeringsronde. 

De top 5 landen waar in 2021 het meeste is geïnvesteerd in kweekvlees:

 1. Verenigde Staten ($699 miljoen)
 2. Israël ($475 miljoen)
 3. Nederland ($57 miljoen)
 4. Singapore ($41 miljoen)
 5. Groot-Brittannië ($36 miljoen)

De top 5 landen waar in totaal tot 2023 het meeste is geïnvesteerd in kweekvlees:

 1. Verenigde Staten ($1.67 miljard)
 2. Israël ($585 miljoen)
 3. Nederland ($148 miljoen)
 4. Singapore ($124 miljoen)
 5. Groot-Britannië ($35 miljoen)

Vlak achter Groot-Britannië zitten China en Zuid-Korea. Met name China lijkt aan een inhaalrace begonnen om een invloedrijke positie in de sector in te nemen.

Prognoses marktomvang kweekvlees

Naast de investeringscijfers van de afgelopen jaren hebben verschillende gerenommeerde consultancybureaus voorspellingen gedaan over de mogelijke groei van de markt voor kweekvlees.

Zo schat McKinsey & Company in dat de markt voor kweekvlees binnen enkele jaren goed kan zijn voor een jaarlijke verkoopopbrengst van $2 miljard. Tegen 2030 verwacht het bureau dat de jaarlijkse verkoopopbrengst kan stijgen tot $20 miljard of zelfs $25 miljard.

Om tot de maximale verkoopopbrengst van $25 miljard te komen is dan wel nodig dat het palet aan mogelijkheden wordt uitgebreid met (naast verwerkt vlees als gehakt en kipnuggets) hompvlees zoals biefstuk en varkenshaas. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat het kweekvlees tegen die tijd in meerdere grote afzetmarkten voor vlees zoals China, Brazilië, India en uiteraard de Verenigde Staten en Europa verkocht mag worden.

De Barclays bank voorspelt een jaarlijkse verkoopopbrengst van kweekvlees van $450 miljard tegen 2040. Tot die tijd kan kweekvlees een marktaandeel van 20 procent van de hele vleesmarkt bereiken. Tien jaar later in 2050 zou het marktaandeel zelfs kunnen stijgen tot 40 procent.

Barclays denkt dat kweekvlees een meer disruptieve werking zal hebben op de markt voor alternatieve eiwitten dan plantaardige vleesvarianten. De combinatie van een groeiend bewustzijn van de consument op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid en daarbij de overeenkomst van kweekvlees met regulier vlees zal voor een snelle aanpassing zorgen bij de consument, zo verwacht de bank.

Uit een analyse van EY (Ernst & Young) blijkt dat het consultancy bureau inschat dat tegen 2030 kweekvlees tegen dezelfde kostprijs te koop is als vlees, en dat de consument tegen die tijd voldoende aan het idee van kweekvlees is gewend.

EY voorziet tegen 2030 een marktaandeel van 3 procent van de totale vleesmarkt. In 2040 kan het marktaandeel gestegen zijn tot 22 procent, zo is de verwachting.

Bron: EY Analysis 2021

De uiteenlopende voorspellingen zijn grotendeels toe te schrijven aan de inherente onzekerheid van het opstellen van prognoses voor een industrie die nu nog in de kinderschoenen staat. Meerdere factoren kunnen de verkoopgroei de komende jaren positief beïnvloeden zoals:

 • Ondersteunende overheden
 • Duidelijke wetgevingskaders
 • Verdere productontwikkeling (hompvlees, hybride producten plantaardig met kweekvlees etc.)
 • Wetenschappelijke ontwikkeling (groeimedium, cellijnen, scaffolding, bioreactoren)
 • Ontwikkelingen m.b.t. schaalbaarheid
 • Consumentenvertrouwen

Omgekeerd kunnen achterblijvende resultaten op deze gebieden zorgen voor een stagnatie in deze groei.

Wil je na dit gelezen te hebben weten hoe je zelf kunt beleggen in kweekvlees? Lees dan verder over hoe je nu al in kweekvlees kunt beleggen!

Of lees eerst even verder als je nog wat meer weten wilt weten over kweekvlees aandelen?

Via bovenstaande linkjes kun je je geheel vrijblijvend aanmelden bij onze samenwerkingspartners. Zelf ontvangen wij hiervoor een kleine commissie. Hiermee kunnen we onze missie om bij te dragen aan de groei van kweekvlees voortzetten door het verstrekken van veelzijdige informatie hierover. Wij geloven er heilig in dat kweekvlees een einde kan maken aan de enorm dieronvriendelijke en vervuilende industriële veeteelt. Door je via de linkjes aan te melden, help je ons enorm in deze missie! De informatie in onze artikelen of waar dan ook op de website moet niet worden beschouwd als beleggingsadvies, en is ook niet bedoeld als beleggingsadvies. Investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee. Met beleggen kunt u uw inleg verliezen. Informatie die wordt verstrekt is bedoeld om je een beeld te geven van onze visie op de toekomst van kweekvlees, hoe kweekvlees kan gaan bijdragen aan een betere werelden wat de mogelijkheden zijn om te investeren in kweekvlees.