Eiwittransitie kweekvlees

Een eiwittransitie met kweekvlees heeft de beste overlevingskans

Geplaatst door

Ieder weldenkend mens is het erover eens dat een eiwittransitie moet plaatsvinden. Het is bittere noodzaak dat we bewuster gaan produceren en consumeren. Hiervoor is een verschuiving van denken, maar vooral ook van acuut handelen nodig. Er moet allereerst een samenhechting plaatsvinden tussen disciplines om tot een succesvolle transitie te komen. Een hele operatie die met kweekvlees de meeste kans van slagen heeft.

Belangrijk om te realiseren is dat zelfs de beste oplossingen om naar een duurzamer consumptiepatroon te bewegen afzonderlijk tandeloos zijn. Dit geldt voor cellulaire agricultuur zoals kweekvlees en precisiefermentatie, maar net zo goed voor alternatieve en plantaardige eiwitten. Het te bestrijken gebied, het ontwikkelingsstadium van oplossingen en de verschillende voorkeuren van de consument; niet uitputtend zijn het omstandigheden die zwaktes blootleggen van een op zichzelf staande remedie om substantieel minder afhankelijk te zijn van traditionele dierlijke eiwitten.

Een lekkere kaasburger vervangt geen schnitzel, kweekvlees en precisiefermentatie hebben voorlopig nog niet de geschiedenis en productieomvang van traditionele vlees-, melk- en kaasproductie en, last but not least, moeten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat (te) veel mensen nu eenmaal vlees en zuivel verkiezen boven soja-, kikkererwtenburgers en havermelk.

Natuurlijk zou het beter zijn als iedereen morgen overstapt op een volledig plantaardig dieet. Maar ondanks dat veel plantaardige alternatieven voor dierlijke eiwitten uit vlees en zuivel steeds beter worden, leert de praktijk dat er nog steeds enorm veel zuivel- en vleeseters zijn die niet kiezen voor plantaardige alternatieven omdat het nu eenmaal niet hetzelfde is/smaakt als de zuivel of het vlees dat ze gewend zijn.

Maar zolang we blijven denken in termen van het een of het ander, zal een eiwittransitie amper kans van slagen hebben. Los van elkaar hebben de oplossingen niet de impact die nodig is. Juist gezamenlijk is het mogelijk om tot werkbare planeetvriendelijke oplossingen te komen waarin alle monden in de toekomst gevoed kunnen worden.

Om een grote hap te nemen uit onze CO2-uitstoot, het dierenleed te verminderen en tegelijk betere toegang tot hoogwaardige eiwitten te bewerkstelligen, moet het antwoord gevonden worden in een harmonieus transitiemodel met cellulaire agricultuur, in het bijzonder kweekvlees, als doktersverband.

Een model waarin, hoe bewonderenswaardig ook, niet alleen wordt gedacht vanuit zuiver idealistische standpunten, maar waarin ook pragmatisch gehandeld wordt om tot wenselijke resultaten te komen met maximale impact.

Plantaardige vleesvervangers moeten net zomin als biologisch vlees lijnrecht tegenover kweekvlees gezet worden. Hetzelfde geldt voor CA-zuivelproducten geproduceerd door middel van precisiefermentatie. Deze moeten niet pal tegenover plantaardige zuivelproducten geplaatst worden.

Ze moeten niet als concurrenten beschouwd worden. Juist een effectieve kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines kan het voortbestaan en het kwaliteitsniveau van al deze producten bevorderen.  

De smaak en structuur van plantaardige vleesvervangers kan aanzienlijk verbeterd worden door er gecultiveerd dierlijk vet aan toe te voegen. Kweekvlees kan makkelijker opgeschaald worden door te starten met (goedkopere) hybride vleesproducten, deels plantaardig en deels van kweekvlees.

Cellulaire agricultuur kan sneller tot wasdom komen. De productie kan makkelijker opgeschroefd worden en de afhankelijkheid van dierlijke eiwitten uit de traditionele intensieve veehouderij neemt af. Tegelijk kunnen de hybride producten ervoor zorgen dat meer vleeseters de markt voor deels plantaardige vleesvervangers weten te vinden, omdat deze producten de smaak en structuur van ‘traditioneel’ vlees beter benaderen.

Naarmate kweekvlees een grotere plaats inneemt, ontstaat er meer ruimte voor biologische veeteelt. De boeren hoeven niet te verdwijnen, de megastallen daarentegen wel. Naast biologische veeteelt kunnen boeren er straks waarschijnlijk zelfs voor kiezen om als kweekvleesboer met een circulair ontwerp aan de slag te gaan. Het vergt aanpassing, maar een organisatie als RESPECTfarms acht het mogelijk, en doet hier verder onderzoek naar.

Kortom, vlees hoeft niet te verdwijnen. Onverantwoord vlees dat afkomstig is uit de bio-industrie moet dat wel. En dàt is precies waar we naartoe kunnen als we het met zijn allen doen.

Investeer daarom in kweekvlees. Het collageen van de cellulaire agricultuur dat de potentie heeft het bindweefsel te vormen van de spoedeisende eiwittransitie. Want alleen met een eensgezinde en daadkrachtige voedseltransitie met impact is patiënt Aarde nog te redden.

Geef een reactie