Waarom kweekvlees

Vlees is ingeburgerd, zelfs ingebakken in onze cultuur. Vlees is zo normaal geworden, dat je bijna zou denken dat het woord inburgeren afgeleid is van het gemalen stuk vlees dat we ook wel tussen twee broodjes eten. Bij onze maaltijd hoort zo ongeveer een stukje vlees.

Het probleem is alleen dat de traditionele vleesproductie enorm milieubelastend is, en vreselijk veel onnodig dierenleed met zich meebrengt.

Onderzoek van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) toont aan dat de mondiale vleesindustrie nu verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot aan broeikasgassen, 30% van het landgebruik en 8% van het waterverbruik.

Dagelijks worden er in Nederland ongeveer 1,8 miljoen dieren geslacht. Dit zijn ruim 650 miljoen dieren per jaar. Wereldwijd slachten wij mensen jaarlijks zelfs 65 miljard dieren. Het overgrote deel hiervan wordt geslacht in de bio-industrie. Een ellendig leven wordt veelal beïndigd met een nog wreder en pijnlijk sterven.

Helaas willen veel mensen (waarvan er steeds meer komen) nu eenmaal vlees eten. Gewoonte, de smaak en de opvatting dat vlees nodig is voor een evenwichtige voeding zijn hiervoor belangrijke beweegredenen.

De verwachting is dat de vraag naar vlees tegen 2050 bijna verdubbeld is. Er moet dus een oplossing komen voor de manier waarop wij vlees produceren. De traditionele wijze van produceren is simpelweg onhoudbaar. De wereld loopt tegen zijn grenzen. Het klimaat, onze voedselzekerheid en onze volksgezondheid lopen gevaar.

En daarom moet er een goed alternatief komen. Want ondanks dat plantaardige vleesvervangers beter worden, bijkt in de praktijk dat ze niet genoeg kunnen concurreren met vlees. Kweekvlees, het cultiveren van vlees is daarom de beste manier om de globale problemen waar we tegenaan lopen het hoofd te bieden:

Kweekvlees voordelen

Gecultiveerd vlees combineert namelijk het beste van beide werelden. Kweekvlees: 

  • Is efficiënter in productie;
  • Wordt goedkoper dan vlees;
  • Kan qua smaak en structuur concurreren;
  • Brengt CO2-uitstoot drastisch terug;
  • Vermindert dierenleed;
  • Is veilig en gezonder dan vlees;
  • Voorkomt epidemieën en virussen;
  • Zorgt voor minder ontbossing en meer biodiversiteit;
  • Kan bijdragen aan een wereld zonder honger.

Efficiënter

Er kan veel meer vlees in korte tijd geproduceerd worden, terwijl minder land, water en graan nodig is. Met de stamcellen van slechts één gram spierweefsel kan men ongeveer tienduizend kilo aan vlees maken. In theorie zijn er slechts 150 koeien nodig om de hele wereldbevolking te voorzien van rundvlees. In de huidige veeteelt is er voor één kilo aan vlees gemiddeld vijf kilo aan plantaardig voer nodig.

Goedkoper en concurrerend qua smaak

Kweekvlees heeft op alle aspecten de potentie om een volwaardig vervanger van vlees te worden. De ontwikkelingen rond de productie van kweekvlees gaan snel. Kweekvlees wordt daardoor steeds goedkoper. Ook wordt de smaak en de structuur ervan steeds beter. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat kweekvlees als (misschien wel enige) volwaardige vervanger voor ‘gewoon’ vlees kan dienen, temeer omdat het simpelweg vlees ìs.

Drastische afname van CO2-uitstoot en vermindering van dierenleed

Kweekvlees kan de broeikasgasuitstoot immens verminderen, omdat kweekvlees op termijn de intensieve veehouderij kan vervangen. Bij het houden van dieren komen veel CO2, methaan en lachgas vrij. Deze broeikasgassen dragen in belangrijke mate bij aan een verdere opwarming van de aarde.

Tegelijk zal de nieuwe voedselindustrie het dierenleed drastisch verminderen. Er kan door een goed alternatief als kweekvlees een einde komen aan de vele misstanden binnen de huidige bio-industrie waar dieren een veelal erbarmelijk en kortstondig leven leiden.

Kweekvlees is veilig en zelfs gezonder

Kweekvlees wordt beschouwd als veilig om te consumeren volgens talloze wetenschappelijke beoordelingen. Het productieproces van kweekvlees vindt plaats in een gecontroleerde en schone omgeving.

Er worden strenge voedselveiligheidsnormen en -regelgeving toegepast bij de productie van kweekvlees om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de geldende voedselveiligheidsrichtlijnen. Dit omvat regelmatige monitoring en controle van het productieproces en de producten zelf, evenals het naleven van de geldende voedselveiligheidsvoorschriften op het gebied van hygiëne, contaminatie en labeling.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van kweekvlees is nog aan de gang, aangezien het een relatief nieuw product is. Echter, tot op heden zijn er geen significante veiligheidsproblemen geïdentificeerd bij het eten van kweekvlees.

Ondanks dat veel voedselveiligheidsautoriteiten zich nog moeten uitspreken over de vraag of kweekvlees veilig en gezond is, lijkt het er sterk op dat kweekvlees niet alleen veiliger, maar zelfs gezonder is dan vlees uit de bio-industrie.

Op het gebied van antibiotica zijn de verschillen verwaarloosbaar, aangezien er ook voor ‘gewoon’ vlees strenge regelgeving bestaat over het gebruik van antibiotica. Bij kweekvlees staat 100% vast dat het totaal geen antibiotica of overige residuen van medicijnen bevat. Maar eerdere antibioticabehandelingen bij veedieren kunnen wel bijdragen aan het gevaar van het ontstaan van resistente bacteriën.

Bij het kweken van vlees kan er, anders dan bij het slachtvee voor gekozen worden om alleen goede spiercellen en gezonde vetcellen door te kweken. Ongezonde vetten en schadelijke stoffen in vlees dat de risico’s op hart- en vaatziekten of bijvoorbeeld kanker verhoogt, kunnen bij het kweken van vlees weggelaten worden.

Kweekvlees voorkomt epidemieën en virussen

Er zullen minder epidemieën en virussen onder zowel dier als mens uitbreken doordat massale ophoping van dieren in onhygiënische omstandigheden uitgebannen kan worden. De schonere productiewijze van het kweken van vlees zal ook minder voedselvergiftiging tot gevolg hebben.

Minder ontbossing en meer biodiversiteit

Kweekvlees kan zorgen voor minder ontbossing. De bomenkap neemt af doordat er minder behoefte is aan grond voor grazend vee. Dit komt de biodiversiteit eveneens ten goede. Dit is hard nodig, want ons ooit zo robuuste ecosysteem verdwijnt als sneeuw voor de zon, om maar even terug te grijpen op het klimatologische aspect.

Bijdragen aan een wereld zonder honger

En ‘last but not least’ kan kweekvlees in de toekomst een bijdrage leveren in het oplossen van het wereldwijde hongerprobleem.

Met kweekvlees kunnen meer mensen beter toegang krijgen tot hoogwaardige eiwitten in de vorm van echt vlees. Kweekvlees kan gemaakt worden op plekken waar minder natuurlijke hulpbronnen als water en land beschikbaar zijn.

Israëlisch kweekvleesbedrijf Aleph Farms heeft zelfs een programma opgezet om kweekvlees te maken in de ruimte om aan te tonen dat er veel minder natuurlijke hulpbronnen nodig zijn dan voor de productie van ‘conventioneel’ vlees.

Op al deze aspecten kan kweekvlees dus een enorme bijdrage leveren aan een beter leefklimaat voor zowel mens als dier. Al snel komt dan natuurlijk de vraag bij je op wanneer kweekvlees dan beschikbaar komt.

Aanbevolen blog bij dit onderwerp lezen? Bekijk dan: Kweekvlees eten sust het geweten.

De informatie op onze website mag je delen en gebruiken. Vergeet je alleen niet om er een linkje naar onze website in te zetten!