Waarom kweekvlees

Vlees is ingeburgerd, zelfs ingebakken in onze cultuur. Vlees is zo normaal geworden, dat je bijna zou denken dat het woord inburgeren afgeleid is van het gemalen stuk vlees dat we ook wel tussen twee broodjes eten. Bij onze maaltijd hoort zo ongeveer een stukje vlees.

Het probleem is alleen dat de traditionele vleesproductie enorm milieubelastend is, en vreselijk veel onnodig dierenleed met zich meebrengt.

Onderzoek van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) toont aan dat de mondiale vleesindustrie verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot aan broeikasgassen, 30% van het landgebruik en 8% van het waterverbruik.

Dagelijks worden er in Nederland ongeveer 1,8 miljoen dieren geslacht. Dit zijn ruim 650 miljoen dieren per jaar. Wereldwijd slachten wij mensen jaarlijks zelfs 65 miljard dieren. Het overgrote deel hiervan wordt geslacht in de bio-industrie. Een ellendig leven wordt veelal beïndigd met een nog wreder en pijnlijk sterven.

Helaas willen veel mensen (waarvan er steeds meer komen) nu eenmaal vlees eten. Gewoonte, de smaak en de opvatting dat vlees nodig is voor een evenwichtige voeding zijn hiervoor belangrijke beweegredenen.

En daarom moet er een goed alternatief komen. En ondanks dat plantaardige vleesvervangers beter worden, kunnen ze nog niet genoeg concurreren met vlees. Kweekvlees is hiervoor de beste oplossing. En dit is waarom:

Kweekvlees voordelen

Kweekvlees combineert namelijk het beste van beide werelden. Want kweekvlees: 

  • Is efficiënter in productie;
  • Wordt goedkoper dan vlees;
  • Kan qua smaak en structuur concurreren;
  • Brengt CO2-uitstoot drastisch terug;
  • Vermindert dierenleed;
  • Is gezonder;
  • Voorkomt epidemieën en virussen;
  • Zorgt voor minder ontbossing en meer biodiversiteit;
  • Kan bijdragen aan een wereld zonder honger.

Efficiënter

Er kan veel meer vlees in korte tijd geproduceerd worden, terwijl minder land, water en graan nodig is. Met de stamcellen van slechts één gram spierweefsel kan men ongeveer tienduizend kilo aan vlees maken. In theorie zijn er slechts 150 koeien nodig om de hele wereldbevolking te voorzien van rundvlees. In de huidige veeteelt is er voor één kilo aan vlees gemiddeld vijf kilo aan plantaardig voer nodig.

Goedkoper en concurrerend qua smaak

Kweekvlees heeft op alle aspecten de potentie om een volwaardig vervanger van vlees te worden. De ontwikkelingen rond de productie van kweekvlees gaan snel. Kweekvlees wordt daardoor steeds goedkoper. Ook wordt de smaak en de structuur ervan steeds beter. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat kweekvlees als (misschien wel enige) volwaardige vervanger voor ‘gewoon’ vlees kan dienen, temeer omdat het simpelweg vlees ìs.

Drastische afname van CO2-uitstoot en vermindering van dierenleed

Kweekvlees kan de broeikasgasuitstoot immens verminderen, omdat kweekvlees op termijn de intensieve veehouderij kan vervangen. Bij het houden van dieren komen veel CO2, methaan en lachgas vrij. Deze broeikasgassen dragen in belangrijke mate bij aan een verdere opwarming van de aarde.

Tegelijk zal de nieuwe voedselindustrie het dierenleed drastisch verminderen. Er kan door een goed alternatief als kweekvlees een einde komen aan de vele misstanden binnen de huidige bio-industrie waar dieren een veelal erbarmelijk en kortstondig leven leiden.

Kweekvlees is gezonder

Ondanks dat de voedselwarenautoriteiten zich nog zullen moeten uitspreken over de vraag of kweekvlees veilig en gezond is, kunnen we er vanuit gaan dat kweekvlees gezonder is dan vlees uit de bio-industrie.

Op het gebied van antibiotica zijn de verschillen verwaarloosbaar, aangezien er ook voor ‘gewoon’ vlees strenge regelgeving bestaat over het gebruik van antibiotica. Bij kweekvlees staat 100% vast dat het totaal geen antibiotica of overige residuen van medicijnen bevat. Maar eerdere antibioticabehandelingen bij veedieren kunnen wel bijdragen aan het gevaar van het ontstaan van resistente bacteriën.

Bij het kweken van vlees kan er, anders dan bij het slachtvee voor gekozen worden om alleen goede spiercellen en gezonde vetcellen door te kweken. Ongezonde vetten en schadelijke stoffen in vlees dat de risico’s op hart- en vaatziekten of bijvoorbeeld kanker verhoogt, kunnen bij het kweken van vlees weggelaten worden.

Kweekvlees voorkomt epidemieën en virussen

Er zullen minder epidemieën en virussen onder zowel dier als mens uitbreken doordat massale ophoping van dieren in onhygiënische omstandigheden uitgebannen kan worden. De schonere productiewijze van het kweken van vlees zal ook minder voedselvergiftiging tot gevolg hebben.

Nu je weet wat alle voordelen van kweekvlees zijn, vraag je je ongetwijfeld af waarom kweekvlees er nog niet is!? Via waar blijft kweekvlees lees je hoe dit komt.

Minder ontbossing en meer biodiversiteit

Kweekvlees kan zorgen voor minder ontbossing. Er hoeven minder bomen worden gekapt voor de toenemende behoefte aan grond voor grazend vee. Wereldwijd stijgt de vraag naar vlees nog steeds. Tegelijkertijd gaat dit ten koste van de biodiversiteit. Ons ooit robuuste ecosysteem verdwijnt als sneeuw voor de zon, om maar even terug te grijpen op het klimatologische aspect.

Bijdragen aan een wereld zonder honger

En ‘last but not least’ kan kweekvlees in de toekomst een bijdrage leveren in het oplossen van het wereldwijde hongerprobleem.

Met kweekvlees kunnen meer mensen beter toegang krijgen tot hoogwaardige eiwitten in de vorm van echt vlees. Kweekvlees kan gemaakt worden op plekken waar minder natuurlijke hulpbronnen als water en land beschikbaar zijn.

Israëlisch kweekvleesbedrijf Aleph Farms heeft zelfs een programma opgezet om kweekvlees te maken in de ruimte om aan te tonen dat er veel minder natuurlijke hulpbronnen nodig zijn dan voor de productie van ‘conventioneel’ vlees.

Op al deze aspecten kan kweekvlees dus een enorme bijdrage leveren aan een beter leefklimaat voor zowel mens als dier. Al snel komt dan natuurlijk de vraag bij je op wanneer kweekvlees dan beschikbaar komt.

Aanbevolen blog bij dit onderwerp lezen? Bekijk dan: Kweekvlees eten sust het geweten.

De informatie op onze website mag je delen en gebruiken. Vergeet je alleen niet om er een linkje naar onze website in te zetten!