Waarom kweekvlees

Vlees is ingeburgerd, zelfs ingebakken in onze cultuur. Vlees zo normaal is geworden, dat je bijna zou denken dat het woord inburgeren afgeleid is van het gemalen stuk vlees dat we ook wel tussen twee broodjes eten. Bij onze maaltijd hoort zo ongeveer een stukje vlees.

Het probleem is alleen dat de traditionele vleesproductie enorm milieubelastend is, en vreselijk veel onnodig dierenleed met zich meebrengt.

Onderzoek van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) toont aan dat de mondiale vleesindustrie verantwoordelijk is voor 18% van de uitstoot aan broeikasgassen, 30% van het landgebruik en 8% van het waterverbruik.

Dagelijks worden er in Nederland ongeveer 1,8 miljoen dieren geslacht. Dit zijn ruim 650 miljoen dieren per jaar. Wereldwijd slachten wij mensen jaarlijks zelfs 65 miljard dieren. Het overgrote deel hiervan wordt geslacht in de bio-industrie. Een ellendig leven wordt veelal beïndigd met een nog wreder en pijnlijk sterven.

Helaas willen veel mensen (waarvan er steeds meer komen) nu eenmaal vlees eten. Gewoonte, de smaak en de opvatting dat vlees nodig is voor een evenwichtige voeding zijn hiervoor belangrijke beweegredenen.

Kweekvlees voordelen

Maar wat zijn dan de voordelen van kweekvlees? Hier kort op een rij wat belangrijke voordelen.

Kweekvlees: 

Goedkoper en concurrerend qua smaak

Kweekvlees heeft op alle aspecten de potentie om een volwaardig vervanger van vlees te worden. De ontwikkelingen rond de productie van kweekvlees gaan snel. Kweekvlees wordt daardoor steeds goedkoper. Ook wordt de smaak en de structuur ervan steeds beter. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat kweekvlees als (misschien wel enige) volwaardige vervanger voor ‘gewoon’ vlees kan dienen, temeer omdat het simpelweg vlees ìs.

Drastische afname van CO2-uitstoot en vermindering van dierenleed

Kweekvlees kan de broeikasgasuitstoot immens verminderen omdat er veel minder graan, land, water en energie nodig is dan bij de huidige vleesindustrie. Verder zal de nieuwe voedselindustrie het dierenleed drastisch verminderen. En dit kan allemaal terwijl de traditionele vleeseters op alternatieve wijze kunnen blijven genieten van de gewoonte en de smaak van een stukje vlees.

Kweekvlees is gezonder

Ondanks dat de voedselwarenautoriteiten zich nog zullen moeten uitspreken over de vraag of kweekvlees veilig en gezond is, kunnen we er vanuit gaan dat kweekvlees gezonder is dan vlees uit de bio-industrie.

Op het gebied van antibiotica zijn de verschillen verwaarloosbaar, aangezien er ook voor ‘gewoon’ vlees strenge regelgeving bestaat over het gebruik van antibiotica. Bij kweekvlees staat 100% vast dat het totaal geen antibiotica of overige residuen van medicijnen bevat. Maar eerdere antibioticabehandelingen bij veedieren kunnen wel bijdragen aan het gevaar van het ontstaan van resistente bacteriën.

Bij het kweken van vlees kan er, anders dan bij het slachtvee voor gekozen worden om alleen goede spiercellen en gezonde vetcellen door te kweken. Ongezonde vetten en schadelijke stoffen in vlees dat de risico’s op hart- en vaatziekten of bijvoorbeeld kanker verhoogt, kunnen bij het kweken van vlees weggelaten worden.

Kweekvlees voorkomt epidemieën en virussen

Er zullen minder epidemieën en virussen onder zowel dier als mens uitbreken doordat massale ophoping van dieren in onhygiënische omstandigheden uitgebannen kan worden. De schonere productiewijze van het kweken van vlees zal ook minder voedselvergiftiging tot gevolg hebben.