de productie van kweekvlees kan boeren juist perspectief bieden

Kan kweekvlees boeren niet juist perspectief bieden!?

Geplaatst door

De intrede van kweekvlees nadert met rasse schreden. Dat kweekvlees er komt, daar is geen ontkomen aan. Kweekvlees gaat zelfs een gigantische stempel drukken op de naderende eiwittransitie. Een verandering die eenvoudigweg nodig is om de wereld überhaupt te laten draaien èn om alle monden te kunnen blijven voeden.

En omdat kweekvlees een enorme invloed gaat krijgen, moet nu al nagedacht worden over de inpassing van kweekvlees in onze maatschappij. Er is een gedegen integraal plan voor nodig. Het radicale idee dat kweekvlees en plantaardige vleesvervangers traditioneel (industrie)vlees op korte termijn volledig vervangt is onrealistisch. Maar dat we de industriële productie van vlees moeten afbouwen staat (klimato)logisch vast.

De eiwittransitie MOET er komen. De immer groeiende wereldbevolking die moet worden voorzien van hoogwaardige eiwitten, de klimaatverandering en onnodig dierenleed met daarbij de gevaren die de bio-industrie meebrengt voor mens en dier, dwingt ons hiertoe. Toch is het idee dat iedereen op aarde volledig voor plantaardige vleesvervangers kiest simpelweg naïef. Kweekvlees vormt daarom mèt plantaardige vleesvervangers het beste alternatief voor vlees uit de bio-industrie.

Maar wat moet er gebeuren als kweekvlees straks de weg naar de consument weet te vinden. De consument die nu eenmaal vlees wil blijven eten. Hoe leid je de komst van kweekvlees dan in goede banen? Op welke manier zorg je voor een soepel verloop waarbij als de wiedeweerga afscheid genomen kan worden van de intensieve veeteelt, zònder dat onze omvangrijke boerensector daar vol de klappen voor moet opvangen?

Hoe moet de productie en de transitie plaatsvinden?

Om daar antwoorden op te vinden is het van belang om eerst een aantal andere vragen te stellen over de productie van kweekvlees. Krijgen we alleen grootschalige kweekvleesbedrijven? Kunnen boeren zelf kweekvlees gaan maken met aangekochte kweekinstallaties en daarnaast biologisch blijven boeren? Of gaan we misschien wel zèlf kweekvlees maken thuis?

En een stap verder. Als bij de introductie van kweekvlees de vraag naar industrievlees gaat dalen: Hoe kunnen veeboeren dan gecompenseerd worden? Komt er iets van een trapsgewijze (vrijwillige) uitkoopregeling voor boeren uit de bio-industrie? Kunnen we de (naar schatting 55.000) boeren voorzien van een basissalaris met aanvullende inkomsten uit biologische veehouderij? Of kunnen boeren op termijn genoeg inkomsten genereren uit kleinschalige biologische veehouderij aangevuld met de productie van kweekvlees?

Het zou van hoogmoedswaanzin getuigen als wij hier allemaal pasklare antwoorden op denken te geven. Maar wèl vinden wij dus dat we hier als maatschappij al over moeten nadenken. Zeker de aansluitende vragen vergen een genuanceerde aanpak waar vooral de Nederlandse overheid mee aan de slag moet wat ons betreft. En over de eerdere vragen: Moet de overheid al eerder inspringen en sturing geven aan de wijze van de productie en vooral distributie van kweekvlees?

De productie van kweekvlees zal, naar het zich nu laat aanzien, vooraleerst bij startende kweekvleesbedrijven geschieden. Met behulp van hoofdzakelijk bestaande distributienetwerken in de voedselindustrie zal de verdeling plaatsvinden. Kweekvlees zal aanvankelijk in niche restaurants met kweekvlees op het menu beschikbaar komen. Vervolgens komt kweekvlees ook op de kaart van restaurants en eetcafés te staan. Als laatste zal het in de schappen van de supermarkt te vinden zijn. Het is de aangewezen route om kweekvlees met een gefaseerde opschaling betaalbaar en beschikbaar te krijgen.

Bioreactoren in de plaats van megastallen

Ons ideaalplaatje is dat boeren kleine bioreactoren om kweekvlees te maken in beheer krijgen. Dat megastallen plaats maken voor deze bioreactoren. Zelfbeheerde productie-units waarin boeren het gros van het benodigde vlees kweken met de stamcellen van dieren uit de eigen sterk gereduceerde veestapel. De overige vleesproductie vindt diervriendelijk en op kleine schaal plaats. De boer kan blijven boeren, maar biologisch. Niet onmogelijk, maar waarschijnlijk wel iets voor de langere termijn.

Laten we hopen dat voor dit harmonieuze idee van biologische kweekvleesboeren ooit ruimte komt. Met een steuntje in de rug van de overheid zou kweekvlees de boeren dan zomaar het broodnodige toekomstperspectief kunnen bieden.

2 comments

Geef een reactie