Opschalingsproblemen kweekvleesbedrijf UPSIDE Foods

Vermeende opschalingsproblemen UPSIDE Foods niet exemplarisch voor de sector

Geplaatst door

De vermeende opschalingsproblemen bij het Amerikaanse UPSIDE Foods zijn niet noodzakelijk representatief voor mogelijke opschalingsproblemen bij andere bedrijven uit de kweekvleessector.

In een spraakmakend artikel op de website van Wired.com onthullen voormalig werknemers van UPSIDE Foods dat het bedrijf de grootste moeite heeft bij de opschaling van de door de Amerikaanse voedselveiligheidsautoriteit (FDA) goedgekeurde gecultiveerde kipfilet. Kipfilet die nu op de borden belandt in een restaurant in San Francisco.

Het artikel kwam naar buiten vlak nadat UPSIDE Foods de realisering van een nieuwe kweekvleesfabriek in de buurt van Chicago aankondigde. In tegenstelling tot wat het bedrijf volgens het artikel wil doen geloven, vindt de productie van de goedgekeurde gecultiveerde kipfilet niet in de 500 liter bioreactoren die staan opgesteld in de EPIC productiefaciliteit van het bedrijf plaats, maar handmatig in twee liter rollerflessen.

In detail wordt door ex-werknemers uit de doeken gedaan hoe arbeidsintensief en verspillend de productie van de gecultiveerde kipfilet plaatsvond. Dagenlang deed men erover om een paar laagjes vlees te cultiveren die men vervolgens opstapelde tot gestructureerde gekweekte kipfilet. Complete partijen konden na een mislukte oogst weggegooid worden.

Ervan uitgaande dat de beweringen van de (voormalig) werknemers die aan het woord komen in het artikel kloppen, en UPSIDE Foods inderdaad te maken heeft met tegenslagen bij de productie van grotere hoeveelheden getructureerde kipfilet, is dit ontegenzeggelijk een tegenvaller voor het bedrijf. Tegelijk voedt het de kritiek dat kweekvlees in zijn geheel niet commercieel levensvatbaar is. Tegenstanders rollen (alweer) over elkaar heen om als eerste te beweren dat de sector hierdoor als geheel ten dode is opgeschreven.

Streven naar het hoogste strategie

Om gelijk met de deur in huis te vallen: Dat is hiermee totaal niet gezegd. Dat het bedrijf hierin nog niet slaagt wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, of dat het bedrijf niet in staat is om het veel minder gecompliceerde productieproces van vlees zonder structuur zoals kipnuggets van kweekvlees met succes op grote schaal te voltooien.

UPSIDE Foods heeft gekozen voor een strategie waarbij het streeft naar het hoogste. Anders dan vele andere kweekvleesbedrijven poogt het Amerikaanse bedrijf om als eerst gecultiveerd vlees met structuur, in dit geval kipfilet op grote schaal te produceren, terwijl alom bekend is dat de moeilijkheid bij het cultiveren van vlees voornamelijk ligt bij de cultivering (op grote schaal) van gestructureerd vlees zoals kipfilet, biefstuk, varkenshaas etc.

Door in eerste instantie de meest complexe uitdaging aan te pakken, vergaart het bedrijf onderweg waardevolle inzichten, waaronder hoe het gemakkelijker schaalbare kweekvleesproducten kan produceren. Het bedrijf neemt daarmee voor lief dat er in een vroeg stadium meer obstakels en tegenslagen overwonnen moeten worden. Of dit de juiste keuze is, moet nog maar blijken.

De manier waarop UPSIDE Foods zich naar buiten toe presenteert, kunnen uiteraard wel wenkbrauwen doen fronsen als deze verhalen kloppen. Het rooskleuriger voorstellen van zaken dan ze daadwerkelijk zijn, komt niet erg geloofwaardig over en verdient niet bepaald de schoonheidsprijs.

On the Upside

Desondanks valt er wel degelijk iets te zeggen voor deze aanpak. Het doel van het bedrijf is naar eigen zeggen vooral om duidelijk te maken welke mogelijkheden kweekvlees in de toekomst biedt. Het idee was om eerst het publiek te overtuigen, wat logisch is, omdat het gebrek aan publieke steun opschaling bij voorbaat in de weg staat.

Bovendien wisten ze hiermee investeerders te overtuigen en haalden ze aanzienlijke financiering binnen, waardoor ze verder konden gaan met hun onderzoek naar het opschalen van hybride kweekvleesproducten met minder structuur.

Banner 728x90

Dit wordt onderstreept door het feit dat het bedrijf momenteel een productiefaciliteit van $140 miljoen aan het bouwen is met bioreactoren die een capaciteit tot wel 100.000 liter hebben, om ongestructureerd kweekvlees op grotere schaal te gaan produceren.

Zoals eerder vermeld concentreren de meeste kweekvleesbedrijven zich momenteel niet op de cultivering van structuurvlees met complexe ondersteuningsstructuren en weefseltechnieken. In plaats daarvan gebruiken de meeste bedrijven dierlijke cellen als ingrediënt in hybride producten om de complexiteit van celkweek (voorlopig) te omzeilen. Ze volgen juist het tegenovergestelde pad.

De tijd zal het leren

Pas in de komende jaren, als de meeste kweekvleesbedrijven grotere productiefaciliteiten betrokken hebben, zal duidelijk worden hoe de sector als geheel presteert en hoe groot de mogelijkheden zijn voor grootschalige productie. Vooral dan zal duidelijk worden welke bedrijven kunnen blijven groeien en welke moeten stoppen met hun activiteiten.

Is het dus een tegenvaller voor het bedrijf? Absoluut, vooral als we kijken naar de reputatie van het bedrijf. Wat betreft de proceskant? Dat hangt vooral af van de verwachtingen die er intern waren. Maar een tegenvaller voor de hele sector? Nee, dat valt wel mee. Naast dat het natuurlijk een enorme opsteker is voor de sector is als bewezen wordt dat op grote schaal structuurvlees gecultiveerd kan worden, zegt het niets over het mogelijk falen van andere kweekvleesbedrijven in hun pogingen tot opschaling.

[Image credits: UPSIDE Foods]

Geef een reactie