Nobelprijswinnaars dringen aan op versnelling kweekvlees in Europa

Nobelprijswinnaars dringen aan op versnelling kweekvlees in Europa

Geplaatst door

Europa moet tientallen miljarden euro’s investeren in kweekvlees en precisie-fermentatie om voorop te blijven in de eiwitrevolutie, zo staat in een brief geschreven aan Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.

De aanbevelingsbrief is ondertekend door vier oud-Eurocommissarissen, waaronder Neelie Kroes, drie Nobelprijswinnaars, en wordt gesteund door honderden wetenschappers. Het gezelschap dringt er bij Brussel op aan om tegen het eind van 2030 ten minste 25 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van deze nieuwe voedseltechnologieën.

‘We staan aan de vooravond van een voedselrevolutie zoals we niet hebben meegemaakt sinds het begin van de landbouw duizenden jaren geleden. Deze revolutie stelt Europa voor de keuze: nu investeren en straks de voordelen oogsten, of aan de zijlijn staan, terwijl de rest van de wereld de leiding pakt’, aldus de brief die is gedeeld met de website van het Algemeen Dagblad.

Het overschakelen naar kweekvlees en eiwitten geproduceerd door micro-organismen zoals schimmels en bacteriën kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons voedselsysteem. De briefondertekenaars stippen aan dat de traditionele agricultuur verantwoordelijk is voor een derde van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Ook is het voor een groot deel verantwoordelijk voor het verdwijnen van de biodiversiteit op aarde.

,,In de toekomst hebben we allerlei alternatieven nodig voor vlees. Dat kunnen we niet alleen oplossen met vleesvervangers, die bovendien vaak ook nog ongezond zijn”.

Zo stelt de Rotterdamse onderzoeker Jan Rotmans in het AD, en:

,,Kweekvlees is nu nog een niche, maar kan in de toekomst belangrijk worden als vervanging van regulier vlees.”

Initiatiefnemer tot het verzoek is de milieuorganisatie RePlanet. Met de stormachtige ontwikkelingen die gaande zijn in landen als Israël, Singapore en de VS, waar in het geval van de laatste twee landen kweekvlees al mondjesmaat toegestaan is, dringen zij er, net als wij, op aan om niet achterop te geraken om uiteindelijk economische of zelfs voedselafhankelijkheid te voorkomen. Want naast de noodzaak voor dier, mens en milieu, is het ook van belang het nut van kweekvlees te onderkennen.

Wat het extra pijnlijk maakt, dat we de slag in Europa dreigen te missen, is dat we met de Nederlandse kweekvleesbedrijven Mosa Meat en Meatable twee bedrijven hebben die internationaal vooroplopen in de ontwikkeling van kweekvlees. De expertise is dus al in huis, het draait vooral om de opschaling en de verbetering van het productieproces. Hiervoor is investeren in kweekvlees en precisie-fermentatie, èn gecoördineerd beleid nodig.

In april 2022 kondigde de Nederlandse overheid aan dat ze aanzienlijke financiële steun zal bieden aan de ontwikkeling van cellulaire landbouw via het Nationaal Groeifonds.

De eerste investering bedraagt maar liefst €60 miljoen en is onderdeel van een groter plan waarbij de overheid uiteindelijk tussen de €252 miljoen en €382 miljoen zal toewijzen om het volledige ecosysteem rond cellulaire landbouw te ondersteunen. Dit is wereldwijd de grootste investering die een overheid ooit heeft gedaan in deze sector.

En in Europa is niet alleen in Nederland doordrongen van het feit dat cellulaire agricultuur van eminent belang is voor het welzijn van mens, dier en milieu en voor het toekomstig economisch welzijn van Europa. Vooral de noordelijk gelegen landen in Europa zien de urgentie en daarnaast de potentie op economisch vlak. Het zijn vooral de zuidelijker gelegen Europese landen met diepgewortelde voedseltradities en een grote traditionele agricultuurgeschiedenis zoals Italië en Frankrijk die de ontwikkeling het liefst tegenhouden. Een ontwikkeling die wereldwijd welbeschouwd niet tegen te houden is.

De Barclays bank voorspelt dat tegen 2040 de jaarlijkse verkoopinkomsten van kweekvlees $450 miljard kunnen bedragen. Tegen die tijd zou kweekvlees een marktaandeel van 20 procent van de totale vleesmarkt kunnen bereiken. Tien jaar later, in 2050, zou dit marktaandeel zelfs kunnen stijgen tot 40 procent.

Barclays is van mening dat kweekvlees een grotere impact zal hebben op de markt voor alternatieve eiwitbronnen dan plantaardige vleesproducten. Dit komt doordat consumenten steeds meer bewust worden van dierenwelzijn en duurzaamheid, en kweekvlees wordt gezien als een alternatief dat qua smaak en textuur sterk op regulier vlees lijkt. Hierdoor wordt verwacht dat consumenten snel zullen overstappen op kweekvlees.

En toch lijken landen als Italië en Frankrijk zand in de motor te strooien als het gaat om de ontwikkeling van gecultiveerd vlees in Europa. Italië wil kweekvlees al verbieden, zelfs nog voordat het op de markt is. En ook Frankrijk dreigt om de kont in de krib te gooien.

Europa lijkt op deze manier als bangste jongetje van de klas, op een leerachterstand te komen ten opzichte van meer vooruitstrevende gebieden. Want naast Singapore, Israël en de VS staat men in het Midden-Oosten en andere delen van Azië ook zeker niet stil.

De brief is naast een aanbeveling om te investeren in nieuwe voedseltechnologieën als precisie-fermentatie en kweekvlees dus ook zeker een brandbrief om dit niet zover te laten komen.

[Bron: AD 20/09/2023]

Geef een reactie