Nederlandse overheid bevestigt investering van €60 miljoen in cellulaire agricultuur

Geplaatst door

De Nederlandse overheid heeft vorige week vrijdag bevestigd €60 miljoen aan investeringen uit te trekken voor de ondersteuning van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur.

De uitvoering van het zogeheten Groeiplan zal onder de coördinatie van het CAN (Cellulaire Agricultuur Nederland) plaatsvinden, in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Naast deze eenmalige financiële injectie door de overheid vanuit het Nationaal Groeifonds wordt nog een additionele €25 miljoen aan cofinanciering verwacht waarmee het totale budget van het CAN op een slordige €85 miljoen uitkomt. Men schat in dat hiermee een incrementele €1,25 – €2,0 miljard in groei van het Nederlands verdienvermogen tegen 2050 wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd kan het plan significante wereldwijde klimaat-, milieu- en gezondheidsvoordelen opleveren. Uit berekeningen komt naar voren dat het naar schatting ~1,8 Mton CO2-eq. aan emissies en 15-20 kton ammoniak per jaar in 2050 kan voorkomen.

Groeiplan

Het Groeiplan is een gedetailleerd plan waarmee Nederland zich in de top van de internationale cellulaire agricultuursector kan positioneren. Een plan dat naast een waardeketen, een volledig ecosysteem behelst. Het bevat onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, de ontwikkeling van opschalingsfaciliteiten, maatschappelijke integratieprogramma’s, en meer ideeën om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor start-ups gerelateerd aan cellulaire agricultuur te creëren.

Bestuurslid en een van de initiatiefnemers Ira van Eelen namens de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting op de eigen website hierover:

“Het is goed dat we nu kunnen starten met de eerste activiteiten om cellulaire agricultuur in Nederland te stimuleren en te consolideren. Hiermee kunnen we borgen dat Nederland de ideale plek blijft om cellulaire agricultuur te laten gedijen. We hebben een rijke geschiedenis in cellulaire agricultuur en zijn een wereldwijde koploper op het gebied van biotechnologie, alternatieve eiwitten en voedselinnovatie. Gesteund door dit visionaire leiderschap dat de Nederlandse regering vandaag weer laat zien, gaan we de komende maanden ons team uitbreiden en de eerste activiteiten rond publiek onderzoek, opschaling en onderwijs uitrollen.”

De Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting is het centrum van een snelgroeiende community van inmiddels 34 organisaties (onderwijs- en kennisinstellingen, NGO’s, startups, industrie) die als gezamenlijk doel hebben een gezonde CA-sector te bouwen. De stichting zal een uitvoerend programmabureau opzetten en contact gaan leggen met potentiële partners die relevant zijn voor de uitvoering van de programma’s.

Aanbevolen blog bij dit onderwerp lezen? Bekijk dan: Kweekvlees Nederland: Yes we CAN!?

Ben je benieuwd waar en wanneer je in Nederland voor het eerst kweekvlees in restaurants kunt bestellen? Schrijf je dan in via www.kweekvleesrestaurants.nl

[Bron: Cellulaire Agricultuur Nederland 21/10/2022]

[Image credits: Cellulaire Agricultuur Nederland]

4 comments

Geef een reactie