Kweekvlees Europa

Aansporing EU om meer te doen met kweekvlees

Geplaatst door

Vorige week op 13 juli 2022 vond het eerste debat ooit plaats in het Europees Parlement over kweekvlees. Grote zorgen werden geuit over de passieve houding van de Europese Unie ten aanzien van de ontwikkeling van kweekvlees.

Europa loopt het risico om achterop te raken bij de commercialisering van kweekvlees ten opzichte van de rest van de wereld, zo was de algemene gevolgtrekking.

Bij het debat, geïnitieerd door Europees parlementslid Tilly Metz van de Group of the Greens en door Ulrike Müller namens de Free Voter party, waren veel hoofdrolspelers uit de cellulaire agricultuursector aanwezig.

Alex Holst, senior beleidsmanager van de Europese tak van het Good Food Institute (GFI) drong er bij de Europese Unie op aan om veel meer publieksgeld te investeren in openbare onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden. Hij wees hierbij op het IPCC rapport dat onlangs verscheen over de rol die kweekvlees onder andere kan spelen bij de terugdringing van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Holst gelooft er ferm in dat de kweekvleessector een van de meest veelbelovende sectoren van de toekomst is. Dat de EU daarom veel meer initiatief moet nemen om hier sturing aan te geven om de publieke voordelen ervan te maximaliseren.

Ook Robert Jones, hoofd Public Affairs van Mosa Meat en voorzitter van Cellular Agriculture Europe benadrukte de bittere noodzaak van een transitie naar duurzamere eiwitten als gevolg van een verder stijgende behoefte naar vlees wereldwijd. Hij riep op vooral te kijken naar manieren om met belangenbehartigers binnen de agricultuursector in gesprek te gaan. Om toch vooral samen te bekijken hoe ook boeren een rol kunnen vervullen in deze transitie.

Jones ziet eveneens enorm veel potentie in kweekvlees, maar hij ziet het vooral als een onderdeel van de oplossing, niet zozeer als DE oplossing in de strijd tegen klimaatverandering.

Tilly Metz sprak vooral over de noodzaak tot verandering van ons westerse dieet. Een groot deel van de Europeanen consumeert nu al meer vlees en zuivel dan gezond is. Een verschuiving naar een meer plantaardig dieet is daarom sowieso aan te bevelen. Maar tegelijk is ze niet blind voor het feit dat heel veel mensen nu eenmaal vlees willen blijven eten. Daarom ziet ook zij de grote mogelijkheden van kweekvlees.

Metz hoopt dan ook dat het onderwerp kweekvlees regelmatig terugkeren zal in de debatten en dat het hoog op de Europese politieke agenda komt. Daarnaast roept ze de kweekvleesbedrijven op om de maatschappelijke voordelen te optimaliseren die hun kweekvleesproducten met zich meebrengen en vooral in gesprek te gaan met de agricultuursector en de boeren om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Tijdens het debat heeft een ambtenaar van de Europese Commissie aangegeven dat de eerste aanvraag tot goedkeuring van kweekvlees door de Europese Unie eind 2022 wordt verwacht. In principe zou dit kunnen betekenen dat we vanaf halverwege 2024 restaurants met kweekvlees op het menu mogen verwachten.

[Bron: Foodnavigator.com 18/07/2022]

Geef een reactie