Japan onderzoekt veiligheid kweekvlees

Japan onderzoekt veiligheid kweekvlees

Geplaatst door

De Japanse overheid heeft publiekelijk gemaakt dat het een team samenstelt om de veiligheid van kweekvlees te onderzoeken.

Het team zal uitgebreid onderzoeken of er gezondheidsrisico’s kleven aan het consumeren van kweekvlees. Hierbij komt het volledige proces rond het maken van kweekvlees onder de loep te liggen. Japan sorteert hiermee duidelijk voor op een mogelijk grootschalige productie van kweekvlees.

Net als in alle andere landen van de wereld (op Singapore na) is kweekvlees in Japan nog verboden. En omdat de bestaande voedselveiligheidsregels niet toepasbaar zijn op nieuw voedsel zoals kweekvlees, moet hiervoor eerst een nieuw wettelijk kader ontwikkeld worden.

Wettelijke kaders van andere landen zullen door Japan in het proces meegenomen worden. Het kijkt vooral naar landen waar de ontwikkeling van kweekvlees in een vergevorderd stadium is. Singapore, Israël, en ook de Verenigde Staten dienen daarom als voornaamste referentiepunten.

Grote Japanse bedrijven werken inmiddels al samen met Israëlische kweekvleesbedrijven om kweekvlees op de Japanse markt te krijgen. De voedingstak van Mitsubishi heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Aleph Farms en een andere reus in de Japanse voedingsindustrie Ajinimoto is in zee met SuperMeat.

Afgelopen april heeft het Japanse kweekvleesbedrijf IntegriCulture aangekondigd dat het succesvol kweekvlees heeft gemaakt van de cellen van kippen- en eendencellen. Het bedrijf boekt ook vooruitgang bij het gebruik van groeimedium. Het geeft aan niet langer gebruik te hoeven maken van duurder groeimedium waarvoor kalfsserum nodig is. IntegriCulture heeft inmiddels $16 miljoen aan investeringen binnen om het eerste commerciële kweekvleesproduct in de vorm van foie gras op de markt te brengen.

Ook werkt Nissin Food Holdings samen met de Universiteit van Tokyo om rundvlees van kweekvlees te maken. Eerder dit jaar zijn zij er in geslaagd om het eerste eetbare kweekvlees van Japan voort te brengen. De volgende stap is een steak van kweekvlees van 100 gram. Als het project succesvol verloopt, zal na de Japanse wettelijke goedkeuring, commercialisering de volgende stap zijn.

[Bron: Green Queen 24/06/2022]

Geef een reactie