Kweekvlees veel beter voor het milieu dan vlees

Geplaatst door

De impact op het milieu van kweekvlees is vele malen kleiner dan die van vlees. Dit geldt helemaal als bij de productie van kweekvlees gebruik gaat worden gemaakt van duurzame energie.

Dit komt naar voren uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van GAIA en het Good Food Institute. Uniek in het onderzoek is dat de onderzoekers gebruik konden maken van data van 15 bedrijven uit de sector. Onder andere Mosa Meat en Aleph Farms deelden data voor het onderzoek.

De impact wordt grotendeels bepaald door het electriciteitsverbruik bij het kweekproces zelf. En daaraan voorafgaand bij de productie van het groeimedium van de cellen.

Groene energie

Als men bij de productie geen gebruik maakt van groene energie, dan nog zal kweekvlees een kleinere impact op het milieu hebben dan rundvlees. Als men wèl gebruikt maakt van groene energie, is de impact van kweekvlees ook evident lager dan kip of varkensvlees.

Omdat koeien het broeikasgas methaan uitstoten, is rundvlees tot drie keer meer belastend voor het milieu. Bij kip of varkensvlees speelt dit niet. Met als gevolg dat de impact op het milieu bij de productie van kweekvlees met conventionele stroom wel groter is dan bij de productie van kip of varkensvlees. Wèl zijn deze berekeningen gebaseerd op een vleesproductie bij een sterk verduurzaamde veeteelt.


impact op het milieu van kweekvlees en verduurzaamde veeteelt.

potentie als duurzame bron eiwitten

De uiteindelijke conclusie van de onderzoekers is dat kweekvlees zeker het potentieel heeft om een duurzame bron van eiwitten te worden. Bij het onderzoek is men zelfs uitgegaan van voorzichtige schattingen ten faveure van vlees ten opzichte van kweekvlees. Het kan dus zomaar zijn dat kweekvlees nog minder belastend is voor het milieu dan hier is ingeschat.

LCA-expert Veerle Van linden (ILVO) hierover:

‘De onderzoekers doen realistische aannames en hebben ervoor gezorgd dat ze de impact van kweekvlees bij twijfel eerder te hoog inschatten, en die van gewoon vlees eerder te laag.’

Kweekvlees is weliswaar belastender voor het milieu dan plantaardige eiwitbronnen. Maar dat wil niet zeggen dat kweekvlees niet een goed alternatief is voor vlees. Het is voorlopig naïef om te denken dat iedereen vlees volledig zal afzweren. Sterker nog, de laatste jaren is in Nederland zelfs weer een stijgende trend waar te nemen in de vleesconsumptie.

Kweekvlees is dus wel degelijk een duurzaam alternatief. Zeker als de productie met groene energie plaatsvindt, is de positieve uitwerking op het milieu groot. En het effect op de verbetering van het dierenwelzijn nog veel groter!

One comment

Geef een reactie