Gesprekken toelating kweekvlees geopend

Geplaatst door

Uit een interview met Mosa Meat-CEO Maarten Bosch op het ondernemersplatform voor startups en scaleups Sprout, wordt duidelijk dat de gesprekken voor de toelating van kweekvlees op de markt inmiddels zijn gestart.

Kweekvlees valt onder de zogenoemde Novel Food Verordening valt, een verordening die toeziet op de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen. Novel food producten dienen eerst ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de EFSA (de Europese voedselveiligheidsautoriteit). Pas na goedkeuring van de EFSA en na de instemming van de lidstaten kan groen licht volgen voor daadwerkelijke introductie op de markt.

Op de vraag of het lastig is om kweekvlees in Europa goedgekeurd te krijgen als geheel nieuw product antwoordt Bosch: ‘Dat is de uitdaging, inderdaad: de instanties die erover gaan staan hier positief tegenover, maar ze zien ook dat het echt nieuw is. De vraag is of de huidige processen dit wel kunnen faciliteren. We zijn daarover in gesprek en het gaat de goede kant op. De minimale doorlooptijd van de novel food-procedure (de toelating van nieuwe voedingsmiddelen, red.) is anderhalf jaar. We kijken ook naar andere delen van de wereld, waar ze tevens dergelijke processen optuigen die mogelijk zelfs sneller zijn.’

Maar bij de goedkeuring gaat men niet over één nacht ijs. De praktijk leert ons dan ook dat de aanvraag meestal langer duurt dan deze anderhalf jaar. Gemiddeld genomen duurt het bijna drie jaar voordat voordat alles goedgekeurd is. Tot die tijd mag het product, in dit geval dus het kweekvlees, nog niet verkocht worden. In de procedure wordt de aanvraag heen en weer geslingerd tussen de Europese Commisssie en de EFSA, waarbij zich soms wel enkele honderden wetenschappers buigen over het nieuwe product. Vaak levert dit een spervuur aan vragen op over het novel food-product waardoor de procedure logischerwijs vertraagt, en meer dan regelmatig de eindstreep niet eens haalt.

Het is nu voor de Nederlandse kweekvlees bedrijven te hopen dat de gesprekken voortvarend verlopen en de goedkeuring sneller verloopt dan de gemiddelde Europese novel food-procedure, want de kweekvlees bedrijven in de rest van de wereld zitten ook zeker niet stil…

Geef een reactie