Generatie Z lijkt nog niet klaar voor kweekvlees

Geplaatst door

Juist de jongere generatie Z lijkt vraagtekens te zetten bij de ontwikkeling van kweekvlees. Dit blijkt uit een onderzoek onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar uitgevoerd door de Universiteit van Sydney onder 227 Australische respondenten.

Vooral bedenkingen bij kweekvlees bij generatie Z

Het is opvallend dat juist deze generatie Z zijn bedenkingen heeft bij het idee van kweekvlees. Een generatie die meer dan andere generaties bezig is met dierenwelzijn en het milieu. Maar juist de ‘Zoomers’ van Down Under staan vooralsnog dus niet te juichen bij de ontwikkeling van kweekvlees.

Bekende en minder bekende bezwaren

In hoeverre dit onderzoek representatief is voor de Zoomers elders in de wereld is de vraag. Wat vooral opvalt zijn de maatschappelijke bezwaren en het wantrouwen dat bestaat onder deze Australische generatie naar de gevestigde orde, naast de vaker gehoorde bedenkingen met betrekking tot de smaak, veiligheid en de gezondheid van kweekvlees.

Wantrouwen naar de gevestigde orde

En juist dit wantrouwen onder de Australische jongeren richting hun eigen machthebbers lijkt de balans te doen doorslaan naar een meerderheid die nog niet klaar is voor kweekvlees. Van samenzweringstheorieën waarbij kweekvlees als een samenzwering wordt gezien die georkestreerd is door de rijken, tot opzettelijke verspreiding van valse informatie met betrekking tot veiligheid, gezondheid en de geclaimde duurzaamheid.

De generatie Z hecht verder ook grote waarden aan de sinds oudsher grote reputatie van Autralië als leverancier van hoge kwaliteit vlees en vee. Traditioneel is vlees eten nauw verbonden met de Australische identiteit. Het eten van vlees wordt gezien als een teken van mannelijkheid. Een (primitieve) fase waar we in Nederland grotendeels voorbij lijken te zijn.

Twee kampen

De respondenten waren grofweg in twee kampen in te delen. De groep die “tegen” kweekvlees is omschreef het als een weer een ding waar onze generatie zich druk om moet maken. Zij zetten grote vraagtekens bij de daadwerkelijke motivering om kweekvlees te produceren. Tegenover de groep die waardering heeft voor de slimme investeerders met visie die hun kapitaal aanwenden voor een goede zaak.

De tegenstanders zijn bovenal bezorgd dat zij (weer) het kind van de rekening worden van het uitbuitende karakter van het kapitalisme waarbij slechts enkelen profiteren ten koste van velen. Een zorg die mede gevoed is door de ontwikkelingen op het gebied van de klimaatverandering.

Een ontwikkeling die eerdere generaties veel welvaart heeft gebracht, maar waarvoor deze generatie nu naar eigen gevoel de rekening gepresenteerd krijgt. De angst voor eenzelfde scenario bestaat op het gebied van de voedseltransitie die gaande is, waarbij dus vooral de investeerders die zoeken naar een bredere acceptatie voor kweekvlees grote achterdocht opwekken.

Toch denkt bijna de helft van de ondervraagden wel dat kweekvlees een alternatief kan zijn voor vlees. Met name de noodzaak om over te stappen op duurzamere eiwitten en om het welzijn van dieren te vergroten biedt ruimte voor gekweekt vlees, geeft deze groep aan.

De cijfers

  • 17% van de respondenten wijst alle vleesvervangers af, waaronder kweekvlees, omdat het in hun ogen zwaar verwerkt en chemisch geproduceerd is;
  • 11% geeft aan liever een vegetarisch dieet te volgen met meer fruit en groente, in plaats van allerlei vleesalternatieven te eten;
  • 35% wijst het eten van insecten en kweekvlees af, maar staat open voor plantaardige alternatieven;
  • 28% vindt kweekvlees een acceptabel alternatief als de technologie verder doorontwikkeld is;
  • 9% heeft bezwaren bij het kunstmatige en onnatuurlijke karakter van kweekvlees, en daarom staan ze niet onwelwillend tegenover eetbare insecten.

Waar komt deze kritische houding vandaan

Het lijkt er dus op dat de generatie Z uit Down Under nog niet klaar zijn voor kweekvlees. De grote vraag is echter of het alleen gaat om het idee van kweekvlees. Of is het vooral ook een uitvloeisel van wantrouwen naar de uitbuitende groep die alles voor het zeggen heeft. Een wantrouwen waarbij gedacht wordt dat de kweekvlees bovenal wordt gebruikt als middel om de eigen positie te verstevigen.

Een sentiment dat vooral is ontstaan doordat deze generatie Z makkelijker over meer en veelzijdiger informatie kan beschikken over kweekvlees. En omdat zij zich de dupe voelen van eerder exploiterend beleid van de gevestigde orde. Beleid dat heeft geleid tot de klimaatverandering die heden ten dage gaande is. Een beleid waarvan juist deze jeugd nou niet bepaald de vruchten plukt.

Geef een reactie