Nog geen voorstel ingediend voor toelating kweekvlees

Geplaatst door

Er is tot op heden nog geen voorstel ingediend voor de toelating van kweekvlees in Europa.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer te kennen gegeven dat er op dit moment nog geen aanvraag is ingediend bij de Europese Commissie voor toelating van kweekvlees als ‘novel food’.

Omdat kweekvlees onder de novel food verordening valt, een verordening die toeziet op de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen, dient eerst goedkeuring van de EFSA (Europese voedselveiligheidsautoriteit) en instemming van de lidstaten te zijn. Pas dan kan markttoetreding volgen.

Schouten heeft op verzoek van de Tweede Kamer verkenning gedaan naar mogelijke ondersteuning bij de ontwikkeling en productie van kweekvlees. Zij heeft hiervoor de Nederlandse kweekvlees bedrijven geraadpleegd en geconstateerd dat zij op dit moment geen grote knelpunten ervaren voor een aanvraag tot toelating van kweekvlees.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit steunt de ontwikkelingen op het terrein van kweekvlees door middel van het investeren in kweekvlees met vervolgonderzoek en het belang ervan te benadrukken in verschillende communicatie-uitingen. Via de Nationale Eiwitstrategie, een nationaal eiwit-productiestrategie van de overheid, zal de ontwikkeling van kweekvlees eveneens aangemoedigd worden.

Geef een reactie